הכשרת היישוב 7 ראשון לציון 073-7257060

הוראות הרכבה וקיפול סירות מתנפחות “זודיאק”

חוות דעת גולשים

1.1 מבוא

 מדריך זה נאסף כדי לעזור לך להפעיל את הסירה המתנפחת שלך עם בטיחות והנאה . הוא מכיל פרטים על הסירה המתנפחת החדשה שלך
 ;הציוד שסופק או מצויד, המערכות שלהו מידע על התפעול והתחזוקה שלו.
 אנא קרא אותו בעיון

 אם זאת הסירה המתנפחת הראשונה שלך, או שאתה משנה לסוג סירה שאינך מכיר ,לנוחות והבטיחות שלך , אנא למד כיצד להיות מיומן
 בהפעלת הסירה והשטתה לפני השייט הראשון שלך . מועדונים ובתי ספר לשייט ו או מדריכים מוסמכים יוכלו להכשיר אותך לכך בהתאם
 לדרישות החוק .
 נא לשמור על חוברת זו במקום בטוח ולמסור אותה לבעלים חדשים באם אתה מוכר את הסירה המתנפחת.

 

 2.2 אבזרים ואפשרות סטנדרטיים
  ערכת תיקון

 משוטים ) משוט (
 רצפת אוויר או עץ או רצפת אלומיניום
 מושב עץ או אלומיניום .
 לוח מנוע
 משאבת רגל או יד

 3 . אזהרה !

 בעת הפעלת הסירה :
 יש למנוע זיהום המים בסביבת הספינה שלך. שימוש במים לספורט ימי אומר גם לדאוג לאיכות סביבה נקייה.

 היה זהיר ,דאג לא לסכן אף אחד סביב הסירה ולא לגרום לרעש מיותר. –

 היה זהיר במהירות גבוהה, משום שהיא עלולה לגרום לגלים גבוהים מאחורי הסירה. –
 יש להיות זהיר תמיד בעת של מהירויות גבוהות.

 במהלך הניפוח , אין להשתמש במקור אוויר דחוס )כלומר מדחס אוויר ( כדי לנפח את הסירות. השימוש באוויר דחוס עלולים לגרום לתפרים ו
 / או מחיצות להיקרע.

  ודא שהמנוע הוא בניוטרל לפני התנעת המנוע. 

 אל תתקין את המנוע הגבוה מדי, מכיוון שזה גורם להחלקה בסיבובים חדים , לעומת זאת התקנה נמוכה מידי מדי גורמת להתזת המים –
 לסירה .

 הקפד לבדוק מידע שיט לאומי ומקומי כגון טבלאות ותרשימי גאות וכן תקנות חוק בטיחות ומקומיות לפני השימוש בסירה שלך .

 לעולם אל תחרוג במשקל כושר הנשיאה של הסירה.

כל אדם ,בסירה תמיד צריך ללבוש אמצעי ציפה אישי .
משוטים וערכת חלקי תיקון תמיד צריכים להיות בסירה לשעת חירום.
כל העומסים שהונחו בסירה צריכים להיות מפוזרים באופן אחיד על מנת לאפשר שייט יעיל.
בעת נסיעה מהירה כדאי לשבת על הרצפה כדי למנוע נפילה למיים.
בדקו תחזית מזג אוויר, זרמי גאות ושפל מקומיים, ובתנאי רוח . יש להיות בטוח שיש לך מספיק דלק כדי להגיע למקום בטוח

במקרה של מצב חירום .
תמיד להתניע את המנוע באיטיות רבה.
לפני השימוש ,הסירה, יש לנפח את הסירה יום אחד לפני השימוש ולבדוק אם יש דליפת אוויר .
הימנע מחשיפה הסירה לשמש ל פרקי זמן ארוכים .יש לאחסן אותה במקום קריר ומוצל.

4 . הרכבת סירה עם רצפת אוויר מתנפחת  (לא רצפת עץ)

בדרך כלל יש לסירה לפחות 3 תאי אוויר . התחל בניפוח החרטום ואז צד ימין ושמאל.
יש לנפח תאים לכ 05 % לחץ.— מקם את מושב העץ.
– נפח את רצפת האוויר ל 055% לחץ.
– נפח את תאי האוויר ל 055% , סגור פקקי שסתומים כאשר השסתום נעול ליציאת אוויר .
– נפח השידרית ל 055% לחץ.
– התקן את המשוטים.

התקן את פקק הניקוז .

בעת ניפוח תאי האוויר יש לשמור על ניפוח שווה לחץ בין כל התאים כדי למנוע לחץ על המחיצות בין תאי האוויר .לכן עליך לנפח התאים
בשווה , שלא ייוצר מצב בו תא אחד מנופח ב 055% והשני ב05% אלא בצורה מדורגת לקדם את התאים בתורה שווה בלחץ.
אל תאפשר לסירה שלך לעמוד באור שמש ישיר כאשר היא מחוץ למים , שכן דבר עלול לגרום לאוויר בתאים להתפשט ולגרום לפיצוץ ..
הסירה. לחץ שדרית ורצפה המקסימלי ,אנא השתמש בלחץ העבודה .  לחץ מקסימאלי של תא אוויר הינו 3. PCI

כיצד להפעיל את השסתום :

כדי להוציא אוויר יש ללחוץ את הכפתור ולסובב רבע סיבוב בכיוון השעון. כדי לסגור את השסתום ולהפכו לכניסת אוויר בלבד יש לסובב שנית רבע סיבוב ימינה.

2.4 הרכבת סירה עם רצפת עץ /אלומניום
מצא משטח שטוח וחלק שבו סירה תהיה אופקית .
הוצא את כל חפצים החדים מתחת הסירה
פרוש הסירה
 
.35
חבר את המשאבה לשסתום ונפח את התאים כולם לרמה של 25%
בחר את שלב העץ של הרצפה מס ‘ 0 ומס’ 2 עם המספרים פונים כלפי מעלה.)חרטום וירכתיים( דחוף אותם למקומם בחרטום ובירכתיים.

בחר את שלבי האמצע 3 ו 2.הכנס אותם למקומם .ייווצר מצב ששלבים 3ו2 עומדים בזווית. לחץ על הזווית וגרום בזהירות לשלבים
החיצוניים להידחף לחרטום וירכתיים עד להתיישרות שלבים 3 ו 2 והרצפה כולה.
התקן את מוטות האלומיניום בצידי הרצפה כדי שיישרו ויאחזו סופית את הרצפה וכל שלביה .ניתן להקל על המלאה באם נגביהה את
הרצפה ע”י הנחת המשוט מתחתיה.
התקן את לוח המושב.

נפח את תאי האוויר בהתאמה ובמקביל בנה לחץ ל
055% , סגור השסתום.
התקן את המשוטים.
התקן את פקק הניקוז .
לחץ שדרית ורצפה המקסימלי ,אנא השתמש בלחץ העבודה . 

; PSI .3 לחץ מקסימאלי של תא אוויר הינו

 5 . הרכבת המנוע 

בחירת המנוע החיצוני האופטימלי היא קריטית לביצועים והחיים ארוכים של הסירה שלך .
נעילת מנוע להטיה ועיגון המנוע כמו שצריך.

המנוע צריך להיות במרכז המדף ירכתיים . 

יש לאבטח את המהדק ולוודא שהוא הדוק היטב.
כוון את זווית המנוע.

למידע מפורט , אנא עיין בתיעוד המנוע שלך או צור קשר עם הספק של המנוע שלך .

6 . קיפול ואריזה
1.0 רצפת סירת אוויר
לפני הריקון אוויר , וודא שהסירה נקייה ויבשה.

כדי להוציא את האוויר , פתח את כל השסתומים ביחד למצב שחרור אוויר קבוע ,)לחיצה וחצי סיבוב( .

הוצא את המושב ומשוטים..

כדי להימנע משינויים בלחץ פתאומיים על המחיצות הפנימיות יש לנסות להוציא את האוויר באופן מכל התאים יחדיו שווה ככל האפשר.

אחסן את הסירה בתוך תיק הנשיאה.

6.2 קיפול סירת רצפת עץ רצפת סירה / אלומיניום
לפני הקיפול יש לוודא שהסירה נקייה ויבשה.

לפני הריקון אוויר , וודא שהסירה נקייה ויבשה.
כדי להוציא את האוויר , פתח את כל השסתומים ביחד למצב שחרור אוויר קבוע ,)לחיצה ורבע סיבוב( .

הוצא את המושב ומשוטים…

הסר את מוטות האלומיניום התומכות בשלבי הרצפה..


.
)0
ראשית יש להוציא את חלק 4 ו 3 ואז את החלקים בחרטום ובירכתיים )2

הוצא אוויר מהבדונים/ תאי האוויר כולם ביחד..

כדי להימנע משינויים בלחץ פתאומיים על המחיצות הפנימיות לנסות להוציא את האוויר באופן שווה ככל האפשר מכל התאים יחדיו.
אחסן את הסירה בתוך תיק הנשיאה.

גלגל הסירה ואחסן אותה.
אזהרה :
במקרה של יותר משני אנשים על הסירה , חשוב להחליט תנוחת הישיבה של כל אדם בהתאם לתכונות המיוחדות שלהסירה ומשקל –
האנשים
.
יש להיות זהיר מאוד בעת סיבובים ובתנאי שייט קשים ,רוח וגלים. יש להיזהר בעת שייט מהיר מנפילה למיים ואיבוד שליטה על
הסירה.
יש להיזהר מפגיעה בריף או סלעים.

חשיפה רבה לשמש גורמת להזדקנות חומר הסירה ולכן כדאי לשמור הסירה בתנאי צל וקרירות ואו מכוסה .
להימנע מעישון כאשר אתה על סירה או בתדלוק.

אין לשוט באזור שחייה של אנשים , יש לוודא שאיזור השייט שלך מאושר לסירות עם או בלי מנוע.

 

8 . אזהרה לגרירה
אם הסירה שלך נגררת עליך לעשות זאת לפי חוקי המדינה שלך.
9 . אחסון
אחסן הסירה יבשה לגמרי , גלגל אותה בעדינות ללא לחץ והוצא חפצים חדים.
11. ניקוי

יש לנקות לאחר שימוש במים מתוקים וסבון, לוודא שאין אבנים בתוך הסירה או כל דבר אחר שעלול לפגוע בחומר.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם